تلفن: 02126656750 – 02122793840شنبه , ۲۳ تیر ۱۴۰۳

ششمین تمرین استاندارد: تمرین خنک‌سازی پیشانی

کاری از دکتر مژگان آگاه هریس دکتری تخصصی روانشناسی سلامت   برای مشاهده تمرینات بیشتر به بخش ریلکس اتوژنیک مراجعه کنید. تمرین مقدماتی اول

مشکلات متداول در پنجمین تمرین استاندارد

کاری از دکتر مژگان آگاه هریس دکتری تخصصی روانشناسی سلامت   برای مشاهده تمرینات بیشتر به بخش…

پنجمین تمرین استاندارد: تمرین گرمای شکمی

کاری از دکتر مژگان آگاه هریس دکتری تخصصی روانشناسی سلامت برای مشاهده تمرینات بیشتر به بخش ریلکس اتوژنیک…

چهارمین تمرین استاندارد: تمرین تنفس

کاری از دکتر مژگان آگاه هریس دکتری تخصصی روانشناسی سلامت   برای مشاهده تمرینات بیشتر به بخش…

سومین تمرین استاندارد: تمرین قلب

کاری از دکتر مژگان آگاه هریس دکتری تخصصی روانشناسی سلامت   برای مشاهده تمرینات بیشتر به بخش…

دومین تمرین استاندارد: تمرین گرما

کاری از دکتر مژگان آگاه هریس دکتری تخصصی روانشناسی سلامت   برای مشاهده تمرینات بیشتر به بخش…

آموزش اُتوژنیک پیشرفته: توالی کوتاه‌شده (اُتوژنیک) برای تجدید قوا

کاری از دکتر مژگان آگاه هریس دکتری تخصصی روانشناسی سلامت   برای مشاهده تمرینات بیشتر به بخش…

تمرین مقدماتی دوم ریلکس اتوژنیک

کاری از دکتر مژگان آگاه هریس دکتری تخصصی روانشناسی سلامت   برای مشاهده تمرینات بیشتر به بخش…

تمرین مقدماتی اول ریلکس اتوژنیک

کاری از دکتر مژگان آگاه هریس دکتری تخصصی روانشناسی سلامت   برای مشاهده تمرینات بیشتر به بخش…

با این تمرینات در ۸ دقیقه چربی‌های شکم و پهلو را نابود کنید

این ورزش ها مخصوص خانم ها و آقایان هستند و بیشتر هوازی هستند تا قدرتی. سعی کنید هر تمرین…

تمرین گسترده آموزش ریلکس اتوژنیک

کاری از دکتر مژگان آگاه هریس دکتری تخصصی روانشناسی سلامت   برای مشاهده تمرینات بیشتر به بخش…