تلفن: 02126656750 – 02122793840جمعه , ۱۲ خرداد ۱۴۰۲

ششمین تمرین استاندارد: تمرین خنک‌سازی پیشانی

کاری از دکتر مژگان آگاه هریس دکتری تخصصی روانشناسی سلامت   برای مشاهده تمرینات بیشتر به بخش ریلکس اتوژنیک مراجعه کنید. تمرین مقدماتی اول